Maak je eigen online collectebus

Fonds verstandelijk gehandicapten draagt er aan bij dat mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven kunnen leiden. Een leven waarin zij hun talenten kunnen inzetten, zich kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen in de samenleving. Wij steunen projecten die dit mogelijk maken. Want met de juiste steun en begeleiding kunnen mensen met een verstandelijke handicap veel bereiken. Naar school gaan, werken, de trein pakken, sporten of een voorstelling bezoeken vergroot hun wereld en geeft hun leven kleur!

Help je mee?

 

Thumb 0555070dd19316cb908fb45128685d1ef308c8a4
Isabel heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?