Thumb 44d3b8fd52efa50ded52b492f9527e5b4f3c73ca
D081a1b11a7bc99cda0671015065ed4a0b5abe2e

Jade Vening

Ik collecteer omdat:

mensen met een verstandelijke beperking mee moeten kunnen doen in de samenleving!

Bijvoorbeeld door het hebben van een baan die bij ze past of een zinvolle dagbesteding. Door zelfstandig te gaan wonen met waar nodig begeleiding. Door te ontdekken waar je talenten liggen en die te mogen ontwikkelen.
Maar, vaak hebben ze wel wat hulp nodig om al deze dingen te kunnen doen.

Nederland telt 2,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig meervoudig beperkt. Voor die laatste groep is meedoen in de samenleving heel lastig, maar juist voor hen is contact, aandacht en gezien worden net zo belangrijk.

Mensen denken al snel: in Nederland is toch alles goed geregeld voor mensen met een beperking. Maar door de nieuwe WMO is alles nog veel ingewikkelder geworden en bovendien zijn in extra's - bijvoorbeeld een dagje uit of een paar km extra vervoer naar je werk - fors gesneden.

FVG steunt projecten die mensen met een verstandelijke beperking de kans geven zelfstandig te gaan wonen of te ontdekken waar hun talenten liggen. En natuurlijk ook projecten die hen een zinvolle dagbesteding of baan geven die bij hen past.

Knal een eurootje in mijn digitale collectebak en ik zal er persoonlijk op toezien dat hij supergoed terecht komt! Beloofd :-)
Help mee, en vergroot hun wereld!

8

donaties

€ 97

ingezameld